do kasy suma: 0,00 zł


   Podręczniki szkolne, książki, gry.

Promocje
Helena Rubinstein
Helena Rubinstein

62,41 zł

Cena regularna: 79,00 zł

szt.
Sztuka zwycięstwa dla młodzieży. Wspomnienia...
Sztuka zwycięstwa dla młodzieży. Wspomnienia...

35,47 zł

Cena regularna: 44,90 zł

szt.
Mistrzowie opowieści. Skandynawska zima
Mistrzowie opowieści. Skandynawska zima

39,49 zł

Cena regularna: 49,99 zł

szt.
Najsłodszy. Autobiografia pisana kciukiem
Najsłodszy. Autobiografia pisana kciukiem

45,02 zł

Cena regularna: 56,99 zł

szt.
Pageboy. Autobiografia
Pageboy. Autobiografia

43,37 zł

Cena regularna: 54,90 zł

szt.
Fakty i plotki o syrenkach
Fakty i plotki o syrenkach

47,39 zł

Cena regularna: 59,99 zł

szt.
Minecraft. Podręcznik odkrywcy
Minecraft. Podręcznik odkrywcy

27,64 zł

Cena regularna: 34,99 zł

szt.
O czym szumią drzewa nad Prosną
O czym szumią drzewa nad Prosną

24,06 zł

Cena regularna: 30,45 zł

szt.
Prokurator Gabriela Sawicka T.6 Nie oskarżysz mnie
Prokurator Gabriela Sawicka T.6 Nie oskarżysz mnie

39,49 zł

Cena regularna: 49,99 zł

szt.
Dzieje Polski. Tom 6 Potop i ogień 1632-1673
Dzieje Polski. Tom 6 Potop i ogień 1632-1673

78,21 zł

Cena regularna: 99,00 zł

szt.
Box

Prawo

Współczesne wyzwania prawa ochrony klimatu

Współczesne wyzwania prawa ochrony klimatu
Współczesne wyzwania prawa ochrony klimatu
ublikacja stanowi zbiór esejów - przygotowanych przez prawników praktyków i teoretyków z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych - dotyczących najważniejszych zagadnień współczesnego prawa ochrony klimatu. Nie ma wątpliwości, że zmiany klimatyczne są jednymi z największych wyzwań współczesności.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

199,00 zł

szt.

Fundacja rodzinna w praktyce w.2

Fundacja rodzinna w praktyce w.2
Fundacja rodzinna w praktyce w.2
W książce w praktyczny sposób w formie pytań i odpowiedzi omówiono instytucję fundacji rodzinnej z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy troszczą się o sprawy majątkowe i zabezpieczenie finansowe najbliższych. Listę pytań przygotowano tak, aby poruszały całościowo ustawową regulację i nie pomijały istotnych kwestii spadkowych i podatkowych.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

149,00 zł

szt.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)
Publikacja dotyczy problematyki wykładni i stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Zagadnienia przedstawione przez autorów mają charakter zarówno teoretycznoprawny, jak i praktyczny, a odnoszą się do aspektów materialnych, proceduralnych i ustrojowych.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

249,00 zł

szt.

Rozpoznawanie przez Sąd Najwyższy środków..

Rozpoznawanie przez Sąd Najwyższy środków..
Rozpoznawanie przez Sąd Najwyższy środków..
Publikacja omawia procedury obowiązujące przed Sądem Najwyższym jako sądem odwoławczym w toku postępowań zwyczajnych (apelacyjnego i zażaleniowego) oraz nadzwyczajnych (np. kasacyjnego czy wznowieniowego).

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

199,00 zł

szt.

Odpowiedzialność prawna organów publicznych..

Odpowiedzialność prawna organów publicznych..
Odpowiedzialność prawna organów publicznych..
Publikacja przedstawia całość regulacji dotyczących odpowiedzialności karnej za wykroczenia i delikty administracyjne w prawie o odpadach. Omawia również inną niż represyjna odpowiedzialność administracyjną, a także odpowiedzialność cywilną w tym zakresie.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

179,00 zł

szt.

Niezależność władzy sądowniczej a model stosunku..

Niezależność władzy sądowniczej a model stosunku..
Niezależność władzy sądowniczej a model stosunku..
Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją, w której w sposób kompleksowy została omówiona problematyka niezależności władzy sądowniczej. Przeprowadzono w niej analizę aktualnych rozwiązań prawnych regulujących stosunek prawny sędziów sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

298,99 zł

szt.

Odpowiedzialność małżonków pozostających..

Odpowiedzialność małżonków pozostających..
Odpowiedzialność małżonków pozostających..
Opracowanie zawiera całościowe omówienie problematyki materialnoprawnej i egzekucyjnej dotyczącej odpowiedzialności małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej za zobowiązania cywilnoprawne jednego z nich. W kompleksowy sposób przedstawia analizę regulacji materialnoprawnej tego zagadnienia zamieszczoną w art.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

221,61 zł

Cena regularna: 249,00 zł

szt.
  • promocja

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Dnia 24 września 2023 r. weszła w życia istotna dla systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego reforma.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

279,00 zł

szt.

Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz

Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz
Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz
Komentarz szczegółowo omawia przepisy Kodeksu karnego skarbowego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów związanych z ich wykładnią i stosowaniem. Zawarto w nim najnowsze orzecznictwo, zarówno sądów powszechnych, jak i administracyjnych oraz wskazano sporne kwestie w stosowaniu przepisów tej ustawy.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

349,00 zł

szt.

Kodeks spółek handlowych. Komentarz w.2

Kodeks spółek handlowych. Komentarz w.2
Kodeks spółek handlowych. Komentarz w.2
Komentarz stanowi zwięzłe omówienie przepisów kodeksu spółek handlowych, osadzone w szerokim kontekście bogatego dorobku orzecznictwa wypracowanego przez ponad dwadzieścia lat obowiązywania kodeksu, oraz problemów, jakie przy jego stosowaniu wyłoniły się w praktyce funkcjonowania spółek handlowych. W niniejszym wydaniu uwzględnione zostały obszerne nowelizacje kodeksu spółek handlowych związane z wprowadzeniem powszechnej, obligatoryjnej dematerializacji akcji, przepisów tzw.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

269,10 zł

Cena regularna: 299,00 zł

szt.
  • promocja

Zasada proporcjonalności w postępowaniu cywilnym

Zasada proporcjonalności w postępowaniu cywilnym
Zasada proporcjonalności w postępowaniu cywilnym
Monografia w sposób przekrojowy przedstawia wpływ zasady proporcjonalności na wiele instytucji właściwych nie tylko dla poszczególnych etapów postępowania rozpoznawczego w trybie procesowym, lecz także postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Autor dowodzi, że zasada proporcjonalności jest nie tylko podstawową zasadą konstytucyjną, zasadą prawa Unii Europejskiej oraz ogólną zasadą prawa, ale zasługuje również na uznanie jej za naczelną zasadę prawa procesowego cywilnego, współkształtując jego model oraz stanowiąc istotną wytyczną interpretacyjną w ramach wykładni i stosowania norm procesowych.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

251,10 zł

Cena regularna: 279,00 zł

szt.
  • promocja

Prawo wodne. Gospodarowanie wodami. Komentarz

Prawo wodne. Gospodarowanie wodami. Komentarz
Prawo wodne. Gospodarowanie wodami. Komentarz
W komentarzu omówiono wybrane przepisy ustawy - prawo wodne z 20.07.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

205,20 zł

Cena regularna: 228,00 zł

szt.
  • promocja

Naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych...

Naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych...
Naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych...
Książka zawiera szczegółową analizę obowiązujących regulacji prawnych związanych z możliwością korzystania z utworów w związku z funkcjonowaniem wyszukiwarki internetowej. Omówiono takie instytucje prawne, jak: dozwolony użytek prywatny, dozwolony użytek publiczny, test trójstopniowy czy też wyłączenie odpowiedzialności pośredników internetowych.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

179,10 zł

Cena regularna: 199,00 zł

szt.
  • promocja

CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość w.15

CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość w.15
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość w.15
CIT. Podatki i rachunkowość to komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który omawia łącznie zagadnienia podatkowe i rachunkowe.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

332,10 zł

Cena regularna: 369,00 zł

szt.
  • promocja

Orzekanie o właściwości sądu arbitrażowego

Orzekanie o właściwości sądu arbitrażowego
Orzekanie o właściwości sądu arbitrażowego
Właściwość sądu polubownego jest zagadnieniem, które coraz częściej budzi wątpliwości praktyków i stanowi przedmiot badania na różnych etapach postępowania, zarówno przez sąd polubowny, jak i sąd powszechny. W niniejszej publikacji autor szeroko omawia tę problematykę, proponuje zmiany prawa lub praktyki jego stosowania, a także odpowiada na następujące pytania: w jakich przypadkach o właściwości sądu polubownego orzeka on sam, a w jakich decyduje sąd powszechny, czy rozstrzygnięcie o właściwości sądu polubownego jest ostateczne, kto może być stroną postępowania arbitrażowego, komu przysługuje prawo do zaskarżenia postanowienia o właściwości.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

170,82 zł

Cena regularna: 219,00 zł

szt.
  • promocja

Kodeks pracy. Komentarz w.4

Kodeks pracy. Komentarz w.4
Kodeks pracy. Komentarz w.4
Komentarz obejmuje materię uregulowaną w Kodeksie pracy odnoszącą się do: obowiązków pracodawców i pracowników, zatrudniania pracowników, stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, bezpieczeństwo i higienę pracy, roszczenia pracowników ze stosunku pracy. W opracowaniu zostało uwzględnionych wiele zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy w 2023 r.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

329,00 zł

szt.

Konstytucyjny wzorzec reżimu zatrudnienia członków

Konstytucyjny wzorzec reżimu zatrudnienia członków
Konstytucyjny wzorzec reżimu zatrudnienia członków
W monografii przedstawiono wykładnię i ocenę obecnie obowiązujących regulacji dotyczących zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej oraz propozycje nowych rozwiązań w tej materii. Autor opisuje, jaki reżim zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej jest najbardziej prawidłowy z punktu widzenia realizacji jego celu konstytucyjnego, czyli zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

179,00 zł

szt.

Plan ogólny miasta, gminy. Poradnik

Plan ogólny miasta, gminy. Poradnik
Plan ogólny miasta, gminy. Poradnik
Publikacja zawiera omówienie planu ogólnego gminy nowego aktu planowania przestrzennego, którego sporządzenie do końca 2025 r. nakazuje nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dostępność: Towar dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena:

144,69 zł

Cena regularna: 159,00 zł

szt.
  • promocja
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl